Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit/van deze website (informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, zonder daar vooraf toestemming voor te hebben gevraagd aan:

Tendi
t.a.v. De directie
Oosteinde 137
2271 EE Voorburg
Telefoonnummer: 070 -  330 66 22
info@tendi.nl